FAQ - Reizen en corona

Ja de reis gaat door. De kleurcodes of een negatief reisadvies zijn niet bindend.

Wel zal Atacama je informeren of jouw reis in veilige en normale omstandigheden kan verlopen, en dit ondanks de informatie die gekend is over Covid-19.

Wat is te verstaan onder normale omstandigheden?

Wanneer enkele weken voor afreis zou blijken dat je reisprogramma wezenlijke wijzigingen ondergaat die een impact hebben op het reiscontract en als het voorziene (geboekte) reisprogramma niet kan uitgevoerd worden kunnen we spreken over niet normale omstandigheden. Dan heb je recht op een terugbetaling of kan je de reis uitstellen.

Wat zijn wezenlijke wijzigingen?

 • Wijziging van reisdata
 • Geannuleerde internationale vluchten, en er is geen gelijkwaardig alternatief op de voorziene reisdata
 • Inreisbeperkingen (reisverbod opgelegd door de Belgische of de lokale overheid, gesloten landsgrenzen, quarantaineverplichting bij aankomst op de bestemming)
 • Een belangrijke wijziging aan de geest van het reiscontract of aan de inhoud van de reis/activiteiten en er kan geen gelijkwaardig alternatief geboden worden

Bij een reisverbod of wanneer de reis niet in veilige en normale omstandigheden* kan verlopen zal de touroperator de afreis voor jou annuleren en de reissom terugbetalen, aangezien het contract niet nageleefd kan worden. Indien er geen reisverbod geldt en de reis in normale omstandigheden kan verlopen maar je wenst de reis toch te annuleren, wordt er in eerste instantie naar de bijzondere reisvoorwaarden verwezen.

*Conform de Europese wet op de pakketreizen van november 2017 moet de reis in veilige en normale omstandigheden kunnen verlopen, en hebben reizigers het recht om kosteloos te annuleren indien zich na de reservatie een buitengewone, onvoorziene omstandigheid voordoet, buiten de wil van de reiziger om. Voorbeelden zijn natuurrampen, oorlog, terrorisme, de uitbraak van een ernstige ziekte,... De FOD Buitenlandse Zaken beoordeelt of deze omstandigheid voldoende ernstig is om een reisverbod uit te roepen. De mondiale coronapandemie viel een tijdlang onder deze regel, maar de pandemie zelf is op dit moment niet meer voldoende reden om de reis kosteloos te annuleren.

Atacama neemt zoveel mogelijk uit jouw handen, zodat de aanloop naar jouw reis zo comfortabel mogelijk verloopt.

Er zijn enkele zaken die reizigers zelf moeten voorzien:

 • Internationaal paspoort (moet geldig zijn tot 6 maanden na de retourdatum)
 • Inentingen
 • Europees bewijsdocument van volledige vaccinatie: het certificaat kan je hier downloaden
 • Gezondheidsverklaring en PLF-formulier
 • Eventueel Engelstalig resultaat van een negatieve PCR-test die max 72 uur oud is. Snelle PCR-testen kunnen indien gewenst geregeld worden op Brussels Airport. Meer info lees je hier.

Alle reizigers (vanaf 13 jaar) die vanuit en naar België reizen moeten een gezondheidsverklaring kunnen voorleggen. Als je hierin verklaart symptomen te hebben die eigen zijn aan Covid-19, word je niet toegelaten aan boord van het vliegtuig. Bij aankomst op de bestemming wordt steekproefsgewijs gevraagd om die gezondheidsverklaring voor te leggen. Ook de luchtvaartmaatschappij zelf kan je een vragenlijst laten invullen.

HEENREIS naar je reisbestemming:

Per bestemming kunnen de eisen om reizigers toe te laten variëren.

Atacama is niet verantwoordelijk voor onderstaande verplichtingen die opgelegd worden voor iedere individuele reiziger zelf. Wij verlenen bijstand in geval van problemen maar kunnen geen kosteloze oplossingen garanderen.

Meest courant zijn:

 • Een negatieve PCR-test, afgenomen max 72 uur voor aankomst op de bestemming
 • Een gezondheidsverklaring
 • Reisbijstandsverzekering die Covid-19 dekt
 • Neem voldoende mondmaskers mee. Overal in Zuid-Amerika geldt een mondmaskerplicht.

De inreisvoorwaarden per bestemmingen lees je hieronder.

De website van KLM (of airline) informeert je het beste over alle nodige documenten en maatregelen die in acht genomen moeten worden voor je reis, alsook bij retour naar België. Opgelet: om de juiste informatie af te lezen dien je steeds je boardings- & landingsluchthaven in te geven, en dus niet de transit luchthaven.

Je vindt op veel plekken informatie die op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Websites van luchtvaartmaatschappijen zijn doorgaans de meest betrouwbare bronnen omdat zij verantwoordelijk zijn voor het controleren van je toelatingseisen tot een land. Ze worden bovendien beboet door de lokale overheid als ze falen in deze plicht.


TERUGREIS naar België:

Reizigers met een vaccinatiecertificaat die terugkeren uit een rode zone buiten de Europese Unie dienen zich te laten testen op dag 1 of 2 na thuiskomt. Is je test negatief? Dan mag je uit quarantaine als je jouw resultaat hebt. Laat je daarna nog eens testen op dag 7.

Wie geen vaccinatiecertificaat heeft, dient 10 dagen verplicht in quarantaine te gaan en zich op dag 1 én op dag 7 te laten testen.

Alle info lees je op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

We informeren je, enkele maanden voor afreis, over de geldende eisen van jouw bestemming.

De annulatieverzekering komt tussen als 'jij' ziek bent (al dan niet besmet met het virus) waardoor je niet aan boord van het vliegtuig wordt toegelaten en/of waardoor je de bestemming niet binnen geraakt. Opgelet: voor een actieve dekking moet de oorzaak om de reis te annuleren bij de verzekerde persoon liggen.

Pandemieën en een reisverbod worden uitgesloten bij reisverzekeringen. De verzekering komt dus niet tussen als je gezond bent maar de afreis niet kan plaatsvinden door een reisverbod. De touroperator neemt hier wel zijn verantwoordelijkheid op. Je krijgt de mogelijkheid om de reis te verplaatsen of een terugbetaling te vorderen.

Indien je een volwaardige reisbijstands- en annulatieverzekering hebt afgesloten, zijn er 2 elementen te onderscheiden.

Enerzijds heb je het luik bijstand, dat is steeds van toepassing en je kan hier beroep doen op de polis. Stel dat je ziek wordt en wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan komt de polis tussen voor de medische kosten.

Anderzijds is er het luik rond de waarborg 'onderbreking van de reis' (binnen de polis annulering), dus wanneer iemand van het reisgezelschap covid positief zou zijn en in quarantaine moet.

Dit deel zal beperkt of niet gedekt zijn, afh. van de verzekering die je afgesloten hebt.
Stel dat je in quarantaine moet en dus niet naar huis kan, dan zal er, afh. van de verzekering die je afgesloten hebt, een beperkte OF geen tegemoetkoming zijn voor extra verblijfskosten. Kijk dit na bij je eigen verzekeringsmaatschappij.
De redenering hierachter is dat de verzekeraar het risico niet ten laste wil nemen om iemand langer op locatie te houden omdat hij/zij zelf besliste om, al dan niet tegen bepaalde (Corona) reisadviezen in, af te reizen. Laat staan die persoon naar huis te brengen en het risico naar huis te laten nemen.

Atacama is aangesloten bij het Garantiefonds. Dit houdt in dat je als reiziger geen financieel risico loopt. De coronacrisis brengt heel wat financiële moeilijkheden met zich mee, ook zeker in de reissector. Indien een faillissement zou dreigen bij Atacama, ben je echter volledig beschermd door onze aansluiting bij het Garantiefonds. Je kan dus zonder financiële zorgen je reis boeken.

 • De Colombiaanse grenzen zijn open.
 • Gevaccineerde reizigers dienen geen PCR-test voor te leggen. Ongevaccineerde reizigers worden niet toegelaten in Colombia
 • Elke reiziger (vanaf 18 jaar) die Colombia binnenkomt, dient een Europees vaccinatiecertificaat voor te leggen met bewijs van volledige vaccinatie. Personen die niet over het volledige vaccinatieschema beschikken moeten WEL een negatieve PCR-test van max 72 uur kunnen voorleggen. Voor personen tussen 12 en 18 jaar geldt deze maatregel niet. Zij moeten echter wel hun vaccinatiekaart kunnen tonen om toegang te krijgen tot musea, bioscopen, restaurants, nationale parken en andere.
 • De verplichting om het CHECK MIG formulier in te vullen blijft van kracht, uiterst 24 uur voor boarding naar Colombia.
 • Er geldt geen quarantaineplicht.
 • Het is verplicht ten alle tijden binnen en buiten een mondmasker te dragen.

Afhankelijk van het aantal besmettingen en bezettingsgraad op de intensive care, kunnen er op regionaal niveau maatregelen worden genomen.

Voor de laatste updates zie: https://colombia.travel/en/covid-19-information

De website van KLM informeert je over alle nodige documenten en maatregelen die vereist zijn voor vertrek / bij aankomst in Colombia.

De actuele cijfers over besmettingen en vaccinaties in COLOMBIA vind je HIER.

Laatste update: 04-03-2022

De Ecuadoraanse grenzen zijn geopend.

Bij aankomst dient elke reiziger (vanaf 3 jaar) in het bezit te zijn van een Europees inentingsbewijs waaruit blijkt dat hij/zij minstens 2 weken voor aankomst de volledige dosis van het COVID-19-vaccin heeft ontvangen. Indien je niet gevaccineerd bent dien je een negatieve PCR-test van max 72 uur voor vertrek naar Ecuador voor te leggen.

Sneltesten (met resultaat binnen 4 uur) zijn beschikbaar op de luchthavens van Quito en Guayaquil.

Elke aankomende reizigers dient een gezondheidsverklaring in te dienen. Deze kan je downloaden op de deze link. Hou je reisprogramma, vluchtinformatie (waaronder je stoelnummer) en gezondheids- en verzekeringsinformatie bij de hand.

Passagiers moeten in het bezit zijn van een ingevuld Formulario Migratorio Especial (Speciaal Immigratieformulier).

Reizigers die bij aankomst in Ecuador COVID-19-symptomen vertonen (hoest, koorts, ongemak, reukverlies, smaakverlies, etc.) zullen onderzocht worden door gezondheidspersoneel van het Ministerie van Gezondheidszorg en eventueel een antigeentest moeten ondergaan op de luchthaven. Indien de test positief is, moet de reiziger 10 dagen in quarantaine gaan.

Er is geen quarantaineplicht bij een negatieve test of bewijs van vaccinatie (volledige dosis).


GALAPAGOS

Alle passagiers ouder dan 3 jaar moeten volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19 en dit kunnen bewijzen met een QR-code of vaccinatiecertificaat. Indien je niet gevaccineerd bent, dien je een negatief resultaat voor te leggen van een COVID-19 RT-PCR-test, die max 72 uur voor boarding naar Galapagos is afgenomen.

Er geldt overal in Ecuador en op Galapagos een mondmaskerplicht, tijdens vluchten en transfers, op openbare plaatsen en tijdens excursies (binnen en buiten).

Updates Diplomatie.be: klik hier

De website van KLM informeert je over alle nodige documenten en maatregelen die vereist zijn voor vertrek / bij aankomst in Ecuador.

De actuele cijfers over besmettingen en vaccinaties in ECUADOR vind je HIER.

Laatste update: 23-02-22

Internationale grenzen van Peru zijn open. De landsgrenzen met Ecuador en Bolivië zijn opnieuw open voor reizen over land.

Bij aankomst dient de reiziger (vanaf 12 jaar) volledig gevaccineerd te zijn. Alleen wie niet volledig gevaccineerd is, dient een negatieve RT-PCR-test van max. 48 uur voor te leggen. Het booster vaccin is enkel vereist voor Peruanen en residenten vanaf 18 jaar.

Elke reiziger moet beschikken over een ingevulde elektronische gezondheidsverklaring op eer (max. 72 uur voor vertrek in te vullen).

Er geldt geen quarantaineplicht.

Het vaccinatiecertificaat wordt ook gevraagd bij het nemen van binnenlandse vluchten, openbaar vervoer en het betreden van sommige gesloten (openbare) ruimtes (zoals musea, kerken, supermarkten, restaurants,...). Dit geldt niet voor hotels.

Er geldt overal een (dubbele) mondmaskerplicht, tijdens vluchten en transfers, op openbare plaatsen en tijdens excursies (binnen en buiten). Het gebruik van een FFP2 of KN95-masker is verplicht, of bij gebrek daaraan, een chirurgisch masker van drie lagen met daarboven een gewoon masker (stof).

De actuele cijfers over besmettingen en vaccinaties in PERU vind je HIER.

Updates Diplomatie.be: klik hier

De website van KLM informeert je over alle nodige documenten en maatregelen die vereist zijn voor vertrek / bij aankomst in Peru.

Laatste update: 10-06-22

De internationale grenzen van Bolivië zijn open, alsook de landsgrens met Peru & Argentinië. De landsgrens met Chili blijft voorlopig nog gesloten.

De binnenlandse vluchten van en naar Uyuni kennen opnieuw een vrij regelmatige vliegfrequentie.

Bij aankomst wordt de temperatuur van elke passagier gescreend en dient de reiziger een EU vaccinatieattest van de volledige dosis (voorzie 3 uitgeprinte versies) voor te leggen. Wie niet volledig gevaccineerd is, dient een negatieve RT-PCR-test van max. 72 uur voor te leggen.

Een uitgeprinte gezondheidsverklaring (passenger locator form) is niet meer vereist. Alsook een medische verzekering die COVID-19 dekt, maar dit raden we uiteraard ten zeerste aan.

Het dragen van een mondmasker is verplicht in publieke plaatsen en op publiek transport.

De actuele cijfers over besmettingen en vaccinaties in BOLIVIE vind je HIER.

Updates Diplomatie.be: klik hier

Laatste update: 10-06-22

Internationale grenzen van Argentinië zijn OPEN sinds 1 november 2021.

Klik hier voor de website van VisitArgentina voor up-to-date informatie.

 • Niet-residenten dienen te beschikken over een verzekering die medische kosten ten gevolge van COVID-19 dekt (kosten van ziekenhuisopname, isolatie en/of sanitaire overbrenging).
 • Niet-residenten dienen een elektronische beëdigde verklaring op eer in te vullen (tot 48 uur voor boarding). Deze kan je hier terugvinden.
 • Reizigers met een onvolledig vaccinatieschema wordt aangeraden binnen 24 uur na binnenkomst in het land een diagnostische test te ondergaan.
 • Reizigers die na een bezoek aan de Braziliaanse kant van Iguazu Nationaal Park terug binnenkomen in Argentinië, dienen geen negatieve PCR-test meer voor te leggen, het Covid-certificaat volstaat.

Er geldt overal een mondmaskerplicht, tijdens vluchten en transfers, op openbare plaatsen en tijdens excursies (binnen en buiten).

Om Argentinië te verlaten dien je opnieuw een elektronische beëdigde verklaring op eer in te vullen (tot 48 uur voor boarding). Handig om een uitgeprinte versie mee te nemen.

Updates Diplomatie.be: klik hier

De website van KLM informeert je over alle nodige documenten en maatregelen die vereist zijn voor vertrek / bij aankomst in Argentinië.

De actuele cijfers over besmettingen en vaccinaties in ARGENTINIE vind je HIER.

Laatste update: 07-04-22

Chili opende haar internationale grenzen op 1 november 2021. Vanaf 1 mei 2022 zijn tevens alle landsgrenzen geopend.

Paaseiland blijft tot nader order gesloten voor toeristen omdat 80% van de inwoners op Paaseiland nog niet gevaccineerd is met een dubbele dosis. De heropening was reeds voorzien voor 2 februari maar wegens Omicron opnieuw uitgesteld. De situatie wordt geëvalueerd op maandelijkse basis.

Reigers dienen bij aankomst in het bezit te zijn van:

1. Mobiliteitspaspoort (indien men gevaccineerd is)
2. Een reisverzekering die ziektekosten dekt voor een bedrag van min. 30.000 USD (incl. covid)
3. Een geldig Affidavit formulier

Ongevaccineerde reizigers mogen vanaf 1 mei 2022 het land opnieuw binnen. Mits zij geen mobiliteitspaspoort kunnen aanvragen, moet men een negatieve PCR-test voorleggen bij het nemen van binnenlandse vluchten en intercity bussen en bij het betreden van gesloten openbare gebouwen (zoals restaurants, gemeenschappelijke ruimtes in hotels, het bijwonen van live shows,...).

 • MOBILITEITSPASPOORT --> We raden aan dit vanaf 45 dagen voor afreis in orde te brengen!

Alvorens het land te betreden, moeten de in eigen land ontvangen vaccins worden goedgekeurd, zodat vanuit Chili een mobiliteitspaspoort (pase de movilidad) kan worden afgegeven. De aanvraag tot goedkeuring van de vaccins wordt ingediend via deze link.
OPGELET: Deze procedure kan tot 30 dagen in beslag nemen.
Vaccins die doorgaans worden geaccepteerd zijn AstraZeneca, Covieshield, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm en Sinovac.

 • AFFIDAVIT FORMULIER

Vul tot 48 uur voor boarding het elektronische formulier "Affidavit van de reiziger" in, waarin je je contactgegevens, gezondheids- en locatiegeschiedenis moet vermelden. Dit formulier bevat een QR-code als verificatiemiddel.

Een negatieve PCR-test vóór aankomst in Chili is dus niet meer verplicht. Bij aankomst op de luchthaven in Chili zal WILLEKEURIG een PCR-test uitgevoerd worden. De test bedraagt zo'n 40 USD en moet ter plaatse met de kredietkaart betaald worden. Na de test hoef je NIET meer in quarantaine tot je resultaat bekend is.

Op de officiële website https://chile.travel/en/travel... vind je de bijgewerkte inreismaatregelen en nadere informatie.

Er geldt een mondmaskerplicht tijdens vluchten en transfers, op openbare gesloten plaatsen en tijdens excursies (binnen).

De actuele cijfers over besmettingen en vaccinaties in CHILI vind je HIER.

Updates Diplomatie.be: klik hier

De website van KLM informeert je over alle nodige documenten en maatregelen die vereist zijn voor vertrek / bij aankomst in Chili.

Laatste update: 15-04-22