FAQ - Reizen en corona

Beste Atacama-reiziger,

Jouw veiligheid is onze prioriteit.

We willen dat je met een gerust hart je reis kan boeken, op reis kan vertrekken en van je reis kan genieten. Atacama hecht veel belang aan een transparante communicatie, zeker in tijden van Covid-19. We proberen je dan ook zo goed mogelijk te informeren. De afgelopen periode werden veel reizen geannuleerd en uitgesteld omwille van corona. Dit heeft ons meer dan ooit doen inzien dat persoonlijk contact met onze reizigers uiterst belangrijk is. We proberen elke klant zo goed mogelijk te helpen door ons flexibel op te stellen. Samen komen we altijd tot een oplossing.

Wil je een reis boeken, maar maak je je toch zorgen over de huidige situatie? Hieronder lijsten we graag enkele veelvoorkomende vragen en antwoorden op.

Reisverbod

Bij een reisverbod zijn de grenzen gesloten. Belgen zijn dan niet toegelaten op de bestemming. In dit geval wordt je afreis kosteloos geannuleerd.

Reisadviezen FOD Buitenlandse Zaken

De reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken zijn op dit moment niet bindend. Deze worden afgestemd met de Belgische ambassades op de verschillende bestemmingen. https://diplomatie.belgium.be/...

Desalniettemin is de reisorganisatie ten alle tijde verantwoordelijk om de veiligheid te garanderen & de Europese wet op de pakketreizen van november 2017 na te leven.

Corona kleurcodes

Verschillende bestemmingen buiten Europa en in Zuid-Amerika zijn als ‘rode zones’ bestempeld door de Belgische overheid. We verwachten dat deze kleurcode nog gedurende lange tijd het continent zal domineren.'Code rood' betekent echter niet dat reizen niet toegestaan is. Een covid-kleurcode is een vrijblijvend advies, en niet bindend. De reiziger bepaalt zelf of hij/zij al dan niet op reis wil vertrekken. Bij een rode kleurcode stelt Atacama zich steeds erg flexibel op en is een eventueel uitstel van de reis altijd bespreekbaar.

Ja. Onder een rode kleurcode of negatief reisadvies, kies je als reiziger zelf of je de reis al dan niet laat doorgaan. De kleurcodes of een negatief reisadvies zijn niet bindend.

Wel zal Atacama je informeren of jouw reis in veilige en normale omstandigheden kan verlopen, en dit ondanks de informatie die gekend is over Covid-19.

Wat is te verstaan onder normale omstandigheden?

Wanneer enkele weken voor afreis zou blijken dat je reisprogramma wezenlijke wijzigingen ondergaat die een impact hebben op het reiscontract en als het voorziene (geboekte) reisprogramma niet kan uitgevoerd worden kunnen we spreken over niet normale omstandigheden. Dan heb je recht op een terugbetaling of kan je de reis uitstellen.

Wat zijn wezenlijke wijzigingen?

- Wijziging van reisdata
- Geannuleerde internationale vluchten, en er is geen gelijkwaardig alternatief op de voorziene reisdata
- Inreisbeperkingen (reisverbod opgelegd door de Belgische of de lokale overheid, gesloten landsgrenzen, quarantaineverplichting bij aankomst op de bestemming)

- Een belangrijke wijziging aan de geest van het reiscontract of aan de inhoud van de reis/activiteiten en er kan geen gelijkwaardig alternatief geboden worden

Dat is mogelijk bij een een reisverbod of wanneer de reis niet in veilige en normale omstandigheden kan verlopen.

Conform de Europese wet op de pakketreizen van november 2017 moet de reis in veilige en normale omstandigheden kunnen verlopen, en hebben reizigers het recht om kosteloos te annuleren indien zich na de reservatie een buitengewone, onvoorziene omstandigheid voordoet, buiten de wil van de reiziger om. Voorbeelden zijn natuurrampen, oorlog, terrorisme, de uitbraak van een ernstige ziekte,... De FOD Buitenlandse Zaken beoordeelt of deze omstandigheid voldoende ernstig is om een reisverbod uit te roepen.

De mondiale coronapandemie viel een tijdlang onder deze regel, maar de pandemie zelf is op dit moment niet meer voldoende reden om de reis kosteloos te annuleren.

Kosteloos annuleren is dus niet mogelijk als er geen reisverbod geldt of wanneer de reis in veilige en normale omstandigheden kan verlopen.

Wil je de reis annuleren, ook al krijgt de bestemming geen reisverbod of gelden er geen abnormale omstandigheden?

Dan helpt Atacama je met het vinden van een oplossing. De afreis uitstellen is dan vaak het meest voordelige alternatief. Niemand wist in maart 2020 hoelang deze crisis zou duren en we doen er alles aan om je reis kosteloos, of indien nodig met beperkte annulatiekosten, te herboeken naar een latere datum.

Voor al onze reizen hanteren we momenteel een zeer flexibel omboekingsbeleid. Als er annuleringskosten zijn, worden deze bij een omboeking tot het minimum beperkt.

Het is steeds mogelijk om de afreisdata aan te passen naargelang de beschikbaarheid in de gewenste lodges en hotels.

Als de reis wel zou kunnen doorgaan (lees: er gelden geen inreisbeperkingen of er zijn geen wezenlijke programmawijzigingen), maar je liever niet vertrekt, worden enkel de reële kosten van de omboeking aangerekend. Het gaat om kosten die Atacama aan haar leveranciers betaald heeft en zelf niet kan recupereren (bv. vliegtickets van lokale vluchten).

Daarnaast zijn de jaarlijkse prijsindexeringen van toepassing. Wanneer je de reis wenst te verplaatsen naar 2022 of 2023, zullen jaarlijkse prijsindexeringen toegepast worden.

Let op: bij deze reizen worden de vliegtickets nog niet definitief geboekt. Atacama boekt ofwel flexibele vliegtickets, of je kan ervoor kiezen zelf de vliegtickets te boeken.

Wie een reis boekt(e) bij Atacama na het uitbreken van de Coronapandemie stelt zich (terecht) de vraag hoe Atacama omgaat met het garanderen of de annulatie van zijn of haar afreis.

Hierbij zijn vier elementen te onderscheiden, bestaande uit

1. een reisverbod (dat bindend is),
2. een reisadvies van Buitenlandse zaken (dat niet bindend is),
3. de Corona kleurcodes (die niet bindend zijn)
4. als ook de Europese wet betreffende de verkoop van pakketreizen (die bindend is).
Hier stelt men dat corona op dit moment niet meer als 'onvermijdbare en buitengewone omstandigheid' wordt beschouwd om het reiscontract te verbreken mits de reis in normale en veilige omstandigheden kan plaatsvinden.

Hieruit kan afgeleid worden dat

Atacama de reis (kosteloos) annuleert:

- bij een reisverbod voor (één van) jouw reisbestemming(en)
- bij 'onvermijdbare en buitengewone omstandigheden'
- als Atacama geen veilig en/of normaal reisverloop kan garanderen. B
ij wezenlijke wijzigingen (a) in het reisprogramma en dit ondanks de informatie die gekend is (b) over Covid-19.

Atacama je afreis niet annuleert:

Indien er geen sprake is van één van bovenstaande 3 criteria, ook wanneer de kleurcode van dat land op rood staat. Indien je alsnog niet wil vertrekken, neem gerust contact op indien je verkiest om de reis uit te stellen naar een latere datum. In de meeste gevallen kunnen de betaalde voorschotten overgezet worden. Let op: bij deze reizen worden de vliegtickets nog niet definitief geboekt.

-------

(a)

Wanneer enkele weken voor afreis zou blijken dat je reisprogramma wezenlijke wijzigingen ondergaat die een impact hebben op het reiscontract en als het voorziene (geboekte) reisprogramma niet kan uitgevoerd worden kunnen we spreken over niet normale omstandigheden.

Wat zijn wezenlijke wijzigingen?

- Wijziging van reisdata
- Geannuleerde internationale vluchten, en er is geen gelijkwaardig alternatief op de voorziene reisdata
- Inreisbeperkingen (reisverbod opgelegd door de Belgische of de lokale overheid, gesloten landsgrenzen, quarantaineverplichting bij aankomst op de bestemming)
- Een belangrijke wijziging aan de geest van het reiscontract of aan de inhoud van de reis/activiteiten en er kan geen gelijkwaardig alternatief geboden worden

(b)

Ook dien je als reiziger rekening te houden met de informatie die reeds gekend is over je bestemming (lees: ‘maatregelen per bestemming’) en een mogelijke quarantaineverplichting en/of negatieve PCR test bij terugkeer in België vanuit een oranje/rode zone. Aangezien het hier gaat om reeds gekende informatie (die mogelijks nog een tijdje van kracht zal blijven) zullen dergelijke elementen geen reden zijn om het contract te verbreken.

Wanneer zullen wij jouw reis annuleren?

Het tijdstip van de annulatie is moeilijk in te schatten, al proberen we dit te doen uiterlijk 1 maand voor afreis. Na een annulatie van je afreis door Atacama wordt steeds de keuze gegeven tussen een terugbetaling of uitstel van de reis. De uiteindelijke beslissing of we je reis al dan niet annuleren gebeurt steeds in samenspraak met de lokale partners van de bestemming, gezien zij de beste positie hebben om alle aspecten objectief en op een professionele manier te evalueren, en om de concrete situatie ter plaatse correct in te schatten aan de hand van de meest recente informatie.

Uiteraard houden we steeds rekening met je persoonlijke situatie en is er voorafgaand overleg.

Atacama neemt zoveel mogelijk uit jouw handen, zodat de aanloop naar jouw reis zo comfortabel mogelijk verloopt.

Er zijn enkele zaken die reizigers zelf moeten voorzien:

- Internationaal paspoort (moet geldig zijn tot 6 maanden na de retourdatum)
- Inentingen
- Europees bewijsdocument van volledige vaccinatie: het certificaat kan je hier downloaden
- Gezondheidsverklaring en PLF-formulier
- Engelstalig resultaat van een negatieve PCR-test die max 72 uur oud is. Snelle PCR-testen kunnen indien gewenst geregeld worden op Brussels Airport. Meer info lees je hier.

Alle reizigers (vanaf 13 jaar) die vanuit en naar België reizen moeten een gezondheidsverklaring kunnen voorleggen. Als je hierin verklaart symptomen te hebben die eigen zijn aan Covid-19, word je niet toegelaten aan boord van het vliegtuig. Bij aankomst op de bestemming wordt steekproefsgewijs gevraagd om die gezondheidsverklaring voor te leggen. Ook de luchtvaartmaatschappij zelf kan je een vragenlijst laten invullen.

HEENREIS naar je reisbestemming:

Per bestemming kunnen de eisen om reizigers toe te laten variëren. Een negatieve PCR-test en gezondheidsverklaring worden het meest gevraagd bij aankomst op de reisbestemming. De inreisvoorwaarden per bestemmingen lees je hieronder.

De website van KLM (of airline) informeert je het beste over alle nodige documenten en maatregelen die in acht genomen moeten worden voor je reis, alsook bij retour naar België. Opgelet: om de juiste informatie af te lezen dien je steeds je boardings- & landingsluchthaven in te geven, en dus niet de transit luchthaven.

TERUGREIS naar België:

Voor de terugkeer naar België is een ingevuld Passenger Locator Form belangrijk.

Reizigers met een vaccinatiecertificaat die terugkeren uit een rode zone buiten de Europese Unie dienen zich te laten testen op dag 1 of 2 na thuiskomt. Is je test negatief? Dan mag je uit quarantaine als je jouw resultaat hebt. Laat je daarna nog eens testen op dag 7.

Wie geen vaccinatiecertificaat heeft dient 10 dagen verplicht in quarantaine te gaan en zich op dag 1 én op dag 7 te laten testen.

Alle info lees je op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

We informeren je, enkele maanden voor afreis, over de geldende eisen van jouw bestemming.

De annulatieverzekering komt tussen als 'jij' ziek bent (al dan niet besmet met het virus) waardoor je niet aan boord van het vliegtuig wordt toegelaten en/of waardoor je de bestemming niet binnen geraakt. Opgelet: voor een actieve dekking moet de oorzaak om de reis te annuleren bij de verzekerde persoon liggen.

Pandemieën en een reisverbod worden uitgesloten bij reisverzekeringen. De verzekering komt dus niet tussen als je gezond bent maar de afreis niet kan plaatsvinden door een reisverbod. De touroperator neemt hier wel zijn verantwoordelijkheid op. Je krijgt de mogelijkheid om de reis te verplaatsen of een terugbetaling te vorderen.

Indien je een volwaardige reisbijstands- en annulatieverzekering hebt afgesloten, zijn er 2 elementen te onderscheiden.

Enerzijds heb je het luik bijstand, dat is steeds van toepassing en je kan hier beroep doen op de polis. Stel dat je ziek wordt en wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan komt de polis tussen voor de medische kosten.

Anderzijds is er het luik rond de waarborg 'onderbreking van de reis' (binnen de polis annulering). Dit deel zal niet gedekt zijn.
Stel dat je in quarantaine moet (omdat je reisgezel ziek geworden is) en dus niet naar huis kan, dan zal er geen tegemoetkoming zijn voor dit verlengd verblijf. De redenering hierachter is dat de verzekeraar het risico niet ten laste wil nemen om iemand langer op locatie te houden omdat hij/zij zelf besliste om, al dan niet tegen bepaalde (Corona) reisadviezen in, af te reizen. Laat staan die persoon naar huis te brengen en het risico naar huis te laten nemen.

De vereiste is steeds de verzekeraar contacteren, zoals bij elke andere bijstandsverlening.

Atacama is aangesloten bij het Garantiefonds. Dit houdt in dat je als reiziger geen financieel risico loopt. De coronacrisis brengt heel wat financiële moeilijkheden met zich mee, ook zeker in de reissector. Indien een faillissement zou dreigen bij Atacama, ben je echter volledig beschermd door onze aansluiting bij het Garantiefonds. Je kan dus zonder financiële zorgen je reis boeken.

De Colombiaanse grenzen zijn open.

Elke reiziger (vanaf 18 jaar) die Colombia binnenkomt, dient een Europees vaccinatiecertificaat voor te leggen met bewijs van volledige vaccinatie.
Personen die niet over het volledige vaccinatieschema beschikken moeten een negatieve PCR-test van max 72 uur kunnen voorleggen. Voor personen tussen 12 en 18 jaar geldt deze maatregel niet. Zij moeten echter wel hun vaccinatiekaart kunnen tonen om toegang te krijgen tot musea, bioscopen, restaurants, nationale parken en andere.

Ongevaccineerde reizigers worden niet toegelaten in Colombia.

De verplichting om het CHECK MIG formulier in te vullen blijft van kracht, uiterst 24 uur voor boarding naar Colombia.

Er geldt geen quarantaineplicht.

Het is verplicht ten alle tijden binnen en buiten een mondmasker te dragen.

Afhankelijk van het aantal besmettingen en bezettingsgraad op de intensive care, kunnen er op regionaal niveau maatregelen worden genomen.

Voor de laatste updates zie: https://colombia.travel/en/covid-19-information

De website van KLM informeert je over alle nodige documenten en maatregelen die vereist zijn voor vertrek / bij aankomst in Colombia.

De actuele cijfers over besmettingen en vaccinaties in COLOMBIA vind je HIER.

Laatste update: 09-12-21

De Ecuadoraanse grenzen zijn open.

Bij aankomst dient elke reiziger (vanaf 16 jaar) een negatieve PCR-test van max 72 uur voor aankomst in Ecuador voor te leggen EN in het bezit te zijn van een Europees inentingsbewijs waaruit blijkt dat hij of zij minstens 2 weken voor aankomst de volledige dosis van het COVID-19-vaccin heeft ontvangen.

Passagiers tussen 2 en 16 jaar dienen een negatieve PCR-test van max 72 uur voor aankomst in Ecuador voor te leggen.

Ongevaccineerde reizigers worden niet toegelaten in Ecuador en/of de Galapagoseilanden.

Sneltesten (met resultaat binnen 4 uur) zijn beschikbaar op de luchthavens van Quito en Guayaquil.

Elke aankomende reizigers dient een gezondheidsverklaring in te dienen. Deze kan je downloaden op de volgende link: https://bit.ly/3mka9tl. Hou je reisprogramma, vluchtinformatie (waaronder je stoelnummer) en gezondheids- en verzekeringsinformatie bij de hand.

Reizigers die bij aankomst in Ecuador COVID-19-symptomen vertonen (hoest, koorts, ongemak, reukverlies, smaakverlies, etc.) zullen onderzocht worden door gezondheidspersoneel van het Ministerie van Gezondheidszorg en eventueel een antigeentest moeten ondergaan op de luchthaven. Indien de test positief is, moet de reiziger 10 dagen in quarantaine gaan.

Er is geen quarantaineplicht bij een negatieve test of bewijs van vaccinatie (volledige dosis).

AMAZONEWOUD

Reizigers die naar het Amazonewoud vliegen, dienen een negatieve PCR-test voor te leggen die niet ouder is dan 72 uur OF minstens 2 weken volledig gevaccineerd te zijn.

GALAPAGOS

Alle passagiers ouder dan 16 jaar moeten volledig gevaccineerd zijn tegen COVID 19 EN een negatief resultaat voorleggen van een COVID-19 RT-PCR-test, die max 72 uur voor aankomst in Galapagos is afgenomen.

Alle passagiers tussen 2 en 16 jaar moeten een negatief resultaat voorleggen van een COVID-19 RT-PCR-test, die max 72 uur voor aankomst in Galapagos is afgenomen.

Er geldt overal in Ecuador en op Galapagos een mondmaskerplicht, tijdens vluchten en transfers, op openbare plaatsen en tijdens excursies (binnen en buiten).

Updates Diplomatie.be: klik hier

De website van KLM informeert je over alle nodige documenten en maatregelen die vereist zijn voor vertrek / bij aankomst in Ecuador.

De actuele cijfers over besmettingen en vaccinaties in ECUADOR vind je HIER.

Laatste update: 01-12-21

Internationale grenzen van Peru zijn open. Alle landgrenzen blijven voor niet-residenten tot nader order gesloten.

Bij aankomst dient de reiziger (vanaf 12 jaar) volledig gevaccineerd te zijn. Alleen wie niet volledig gevaccineerd is, dient een negatieve RT-PCR-test van max 72 uur voor te leggen. De negatieve antigeentest van max 24 uur wordt niet meer aanvaard.

Elke reiziger moet beschikken over een ingevulde elektronische gezondheidsverklaring op eer (72 uur voor vertrek in te vullen).

Er geldt geen quarantaineplicht.

Voor binnenlandse vluchten zal de passagier worden gevraagd een beëdigde verklaring te ondertekenen waarin staat dat zij geen symptomen van COVID-19 hebben. Passagiers ouder dan 45 jaar zullen ook een vaccinatiebewijs moeten voorleggen of een negatief PCR-resultaat.

Het vaccinatiecertificaat wordt ook gevraagd bij het betreden van sommige gesloten (openbare) ruimtes. Reizigers boven 50 jaar moeten hierbij het bewijs aantonen van ontvangst van een 3e vaccinatie.

In bepaalde regio's, afh. van het waarschuwingsniveau, geldt een avondklok van 22u00 à 00u00 tot 4u00 en/of een gedeeltelijk transportverbod.

Er geldt overal een (dubbele) mondmaskerplicht, tijdens vluchten en transfers, op openbare plaatsen en tijdens excursies (binnen en buiten).

De actuele cijfers over besmettingen en vaccinaties in PERU vind je HIER.

Updates Diplomatie.be: klik hier

De website van KLM informeert je over alle nodige documenten en maatregelen die vereist zijn voor vertrek / bij aankomst in Peru.

Laatste update: 20-01-22

Internationale grenzen van Bolivië zijn open.

De binnenlandse vluchten van- en naar Uyuni kennen op dit moment een lagere frequentie.

Bij aankomst dient de reiziger (vanaf 5 jaar) een vaccinatieattest voor te leggen in combinatie met een negatieve PCR-test van max 72 uur, samen met een uitgeprinte gezondheidsverklaring en een medische verzekering die COVID-19 dekt.

Wie niet volledig gevaccineerd is, dient een negatieve RT-PCR-test van max 72 uur voor te leggen en zal binnen de 72 uur na aankomst een nieuwe RT-PCR-test moeten afnemen, waarbij de reiziger in quarantaine blijft tot het resultaat negatief is.

De actuele cijfers over besmettingen en vaccinaties in BOLIVIE vind je HIER.

Updates Diplomatie.be: klik hier

Laatste update: 15-11-21

Internationale grenzen van Argentinië zijn geopend sinds 1 november 2021.

Voor wie volledig gevaccineerd werd én bij aankomst een negatieve PCR-test van max 72 uur voor boarding (vanaf 6 jaar) kan voorleggen geldt er geen quarantaineplicht.

Daarnaast moet de reiziger beschikken over een medische verzekering die COVID-19 dekt,

een elektronische beëdigde verklaring op eer (tot 48 uur voor boarding in te vullen). Deze kan je hier terugvinden.

Het is tevens verplicht de Covid-19 app te gebruiken.

Meereizende minderjarigen zonder volledig vaccinatieschema zijn vrijgesteld van de quarantaineplicht.

Alle vaccins worden aanvaard en er is geen quarantaine vereist, behalve voor de personen die geen volledig vaccinatieschema kunnen voorleggen; in dat geval moeten zij een quarantaine van 7 dagen én een PCR-test op dag 7 uitvoeren.

NIEUW:

Voor alle reizigers geldt tevens dat er een nieuwe PCR-test wordt afgenomen tussen dag 3 en dag 5 na aankomst in Argentinië.

Reizigers die naar Iguazu falls in Brazilië reizen dienen een negatieve PCR-test voor te leggen die niet ouder is dan 72u bij aankomst.

Er geldt overal een mondmaskerplicht, tijdens vluchten en transfers, op openbare plaatsen en tijdens excursies (binnen en buiten).

Om Argentinië te verlaten dien je opnieuw een elektronische beëdigde verklaring op eer in te vullen (tot 48 uur voor boarding). Handig om een uitgeprinte versie mee te nemen.

Updates Diplomatie.be: klik hier

De website van KLM informeert je over alle nodige documenten en maatregelen die vereist zijn voor vertrek / bij aankomst in Argentinië.

De actuele cijfers over besmettingen en vaccinaties in ARGENTINIE vind je HIER.

Laatste update: 12-01-22

Chili opende haar internationale grenzen op 1 november 2021.

Internationale reizigers kunnen het land binnenkomen via de drie internationale luchthavens van Iquique, Antofagasta en Arturo Merino Benítez (SCL, Santiago).
Er zijn momenteel 5 landgrenzen geopend, waaronder de landgrens tussen Santiago en Mendoza (Argentinië). De landgrenzen met Peru (Chacalluta), Bolivië (Colchane) en Argentinië (o.a. Paso Río Don Guillermo) blijven tot nader order gesloten.

Passagiers (vanaf 6 jaar) moeten een COVID-19 vaccinatiebewijs hebben waaruit blijkt dat zij ten minste 14 dagen voor aankomst volledig zijn ingeënt. Alvorens het land te betreden, moeten de in eigen land ontvangen vaccins worden goedgekeurd, zodat vanuit Chili een mobiliteitspaspoort (pase de movilidad) kan worden afgegeven. De aanvraag tot goedkeuring van de vaccins wordt ingediend via de volgende pagina https://mevacuno.gob.cl/. Deze procedure kan tot een maand in beslag nemen. (Vaccins die doorgaans worden geaccepteerd zijn AstraZeneca, Covieshield, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm en Sinovac)

Vul tot 48 uur voor boarding het elektronische formulier "Affidavit van de reiziger" in, waarin je je contactgegevens, gezondheids- en locatiegeschiedenis moet vermelden. Dit formulier bevat een QR-code als verificatiemiddel.

Reizigers die niet gevaccineerd zijn en dus geen mobiliteitspas kunnen aanvragen, mogen Chili tot nader order niet binnen.

Reizigers die het land binnenkomen moeten eveneens over een reisverzekering beschikken die ziektekosten dekt voor een bedrag van min 30.000 USD.

2 PCR-TESTEN

Een bewijs van een negatieve PCR-test, die max 72 uur VOOR aankomst werd afgenomen, is vereist voor reizigers vanaf 2 jaar.

Bij aankomst op de luchthaven in Chili zal opnieuw een (2e) PCR-test uitgevoerd worden. De test bedraagt zo'n 40 USD en moet ter plaatse met de kredietkaart betaald worden. Alle reizigers die het land binnekomen, dienen vanaf het moment van binnenkomst met eigen vervoer rechtstreeks naar de aangegeven verblijfplaats te reizen en daar te wachten op het resultaat van de Chileense PCR-test (duur max 24 uur). Na een negatief resultaat word je mobiliteitspas geactiveerd.

Gedurende de 10 dagen na aankomst in Chili ontvangt je dagelijks een follow-up formulier per e-mail. Op tijd invullen is verplicht.

!! Reizigers die hun derde COVID-vaccinatie hebben gekregen in de laatste 6 maanden voor aanvang van de reis, zijn vrijgesteld van de PCR-tests en geldt er geen quarantaineplicht. Dit is op voorwaarde dat de ontvangen booster werd goedgekeurd door Chili a.d.h.v. het mobiliteitspaspoort.

Op de officiële website https://chile.travel/en/travel... vind je de bijgewerkte inreismaatregelen en nadere informatie.

Er geldt overal een mondmaskerplicht, tijdens vluchten en transfers, op openbare plaatsen en tijdens excursies (binnen en buiten).

De actuele cijfers over besmettingen en vaccinaties in CHILI vind je HIER.

Updates Diplomatie.be: klik hier

De website van KLM informeert je over alle nodige documenten en maatregelen die vereist zijn voor vertrek / bij aankomst in Chili.

Laatste update: 12-01-22