FAQ - Reizen en corona

Beste Atacama-reiziger,

Jouw veiligheid is onze prioriteit.

We willen dat je met een gerust hart je reis kan boeken, op reis kan vertrekken en van je reis kan genieten. Atacama hecht veel belang aan een transparante communicatie, zeker in tijden van Covid-19. We proberen je dan ook zo goed mogelijk te informeren. De afgelopen periode werden veel reizen geannuleerd en uitgesteld omwille van corona. Dit heeft ons meer dan ooit doen inzien dat persoonlijk contact met onze reizigers uiterst belangrijk is. We proberen elke klant zo goed mogelijk te helpen door ons flexibel op te stellen. Samen komen we altijd tot een oplossing.

Wil je een reis boeken, maar maak je je toch zorgen over de huidige situatie? Hieronder lijsten we graag enkele veelvoorkomende vragen en antwoorden op.

Reisverbod

Bij een reisverbod zijn de grenzen gesloten. Belgen zijn dan niet toegelaten op de bestemming. In dit geval wordt je afreis kosteloos geannuleerd.

Reisadviezen FOD Buitenlandse Zaken

De reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken zijn op dit moment niet bindend. Deze worden afgestemd met de Belgische ambassades op de verschillende bestemmingen. https://diplomatie.belgium.be/...

Desalniettemin is de reisorganisatie ten alle tijde verantwoordelijk om de veiligheid te garanderen & de Europese wet op de pakketreizen van november 2017 na te leven.

Corona kleurcodes

Verschillende bestemmingen buiten Europa en in Zuid-Amerika zijn als ‘rode zones’ bestempeld door de Belgische overheid. We verwachten dat deze kleurcode nog gedurende lange tijd het continent zal domineren.'Code rood' betekent echter niet dat reizen niet toegestaan is. Een covid-kleurcode is een vrijblijvend advies, en niet bindend. De reiziger bepaalt zelf of hij/zij al dan niet op reis wil vertrekken. Bij een rode kleurcode stelt Atacama zich steeds erg flexibel op en is een eventueel uitstel van de reis altijd bespreekbaar.

Ja. Onder een rode kleurcode of negatief reisadvies, kies je als reiziger zelf of je de reis al dan niet laat doorgaan. De kleurcodes of een negatief reisadvies zijn niet bindend.

Wel zal Atacama je informeren of jouw reis in veilige en normale omstandigheden kan verlopen, en dit ondanks de informatie die gekend is over Covid-19.

Wat is te verstaan onder normale omstandigheden?

Wanneer enkele weken voor afreis zou blijken dat je reisprogramma wezenlijke wijzigingen ondergaat die een impact hebben op het reiscontract en als het voorziene (geboekte) reisprogramma niet kan uitgevoerd worden kunnen we spreken over niet normale omstandigheden. Dan heb je recht op een terugbetaling of kan je de reis uitstellen.

Wat zijn wezenlijke wijzigingen?

- Wijziging van reisdata
- Geannuleerde internationale vluchten, en er is geen gelijkwaardig alternatief op de voorziene reisdata
- Inreisbeperkingen (reisverbod opgelegd door de Belgische of de lokale overheid, gesloten landsgrenzen, quarantaineverplichting bij aankomst op de bestemming)

- Een belangrijke wijziging aan de geest van het reiscontract of aan de inhoud van de reis/activiteiten en er kan geen gelijkwaardig alternatief geboden worden

Dat is mogelijk bij een een reisverbod of wanneer de reis niet in veilige en normale omstandigheden kan verlopen.

Conform de Europese wet op de pakketreizen van november 2017 moet de reis in veilige en normale omstandigheden kunnen verlopen, en hebben reizigers het recht om kosteloos te annuleren indien zich na de reservatie een buitengewone, onvoorziene omstandigheid voordoet, buiten de wil van de reiziger om. Voorbeelden zijn natuurrampen, oorlog, terrorisme, de uitbraak van een ernstige ziekte,... De FOD Buitenlandse Zaken beoordeelt of deze omstandigheid voldoende ernstig is om een reisverbod uit te roepen.

De mondiale coronapandemie viel een tijdlang onder deze regel, maar de pandemie zelf is op dit moment niet meer voldoende reden om de reis kosteloos te annuleren.

Kosteloos annuleren is dus niet mogelijk als er geen reisverbod geldt of wanneer de reis in veilige en normale omstandigheden kan verlopen.

Wil je de reis annuleren, ook al krijgt de bestemming geen reisverbod of gelden er geen abnormale omstandigheden?

Dan helpt Atacama je met het vinden van een oplossing. De afreis uitstellen is dan vaak het meest voordelige alternatief. Niemand wist in maart 2020 hoelang deze crisis zou duren en we doen er alles aan om je reis kosteloos, of indien nodig met beperkte annulatiekosten, te herboeken naar een latere datum.

Heb je een reis geboekt na het uitbreken van de Coronacrisis?

Lees de informatie COVID ANNULATIEBELEID NIEUWE AFREIZEN VOOR NAJAAR 2021 EN VOORJAAR 2022

Heb je een reis geboekt (of omgeboekt) voor of tijdens de Coronacrisis?

Voor deze reizen hanteren we een zeer flexibel omboekingsbeleid. Het is steeds mogelijk om de afreisdata aan te passen naargelang de beschikbaarheid in de gewenste lodges en hotels.

Bovendien gelden er gunstige tarieven. Bij een afreis in 2021 zijn de jaarlijkse prijsindexeringen niet van toepassing. Wanneer je de reis wenst te verplaatsen naar 2022, zullen jaarlijkse prijsindexeringen alsnog toegepast worden.

Let op: bij deze reizen worden de vliegtickets nog niet definitief geboekt. Atacama boekt ofwel flexibele vliegtickets, of je kan ervoor kiezen zelf de vliegtickets te boeken.

Als er annuleringskosten zijn, worden deze tot het minimum beperkt.

Valt je omgeboekte reis tijdens het najaar van 2021?

In de loop van de komende maanden zal Atacama alle reizigers (september/oktober) contacteren met verdere informatie omtrent

- de geldende inreismaatregelen van de overheden

- of een veilig, normaal reisverloop gegarandeerd kan worden

Daarna worden de uitstel- of afstelmogelijkheden verder besproken.

De wereldwijde vaccinatieprogramma’s zijn erg hoopgevend. Een groot deel van de bevolking zal tegen het najaar van 2021 gevaccineerd zijn.
We schatten de kansen dan ook hoog in dat je veilig zal kunnen afreizen en dat uitstel niet nodig zal zijn.

Wie een reis boekt(e) bij Atacama na het uitbreken van de Coronapandemie stelt zich (terecht) de vraag hoe Atacama omgaat met het garanderen of de annulatie van zijn of haar afreis.

Hierbij zijn vier elementen te onderscheiden, bestaande uit

1. een reisverbod (dat bindend is),
2. een reisadvies van Buitenlandse zaken (dat niet bindend is),
3. de Corona kleurcodes (die niet bindend zijn)
4. als ook de Europese wet betreffende de verkoop van pakketreizen (die bindend is).
Hier stelt men dat corona op dit moment niet meer als 'onvermijdbare en buitengewone omstandigheid' wordt beschouwd om het reiscontract te verbreken mits de reis in normale en veilige omstandigheden kan plaatsvinden.

Hieruit kan afgeleid worden dat

Atacama de reis (kosteloos) annuleert:

- bij een reisverbod voor (één van) jouw reisbestemming(en)
- bij 'onvermijdbare en buitengewone omstandigheden'
- als Atacama geen veilig en normaal reisverloop kan garanderen. B
ij wezenlijke wijzigingen (a) in het reisprogramma en dit ondanks de informatie die gekend is (b) over Covid-19.

Atacama je afreis niet annuleert:

Indien er geen sprake is van één van bovenstaande 3 criteria, ook wanneer de kleurcode van dat land op rood staat. Indien je alsnog niet wil vertrekken, neem gerust contact op indien je verkiest om de reis uit te stellen naar een latere datum. In de meeste gevallen kunnen de betaalde voorschotten overgezet worden. Let op: bij deze reizen worden de vliegtickets nog niet definitief geboekt.

-------

(a)

Wanneer enkele weken voor afreis zou blijken dat je reisprogramma wezenlijke wijzigingen ondergaat die een impact hebben op het reiscontract en als het voorziene (geboekte) reisprogramma niet kan uitgevoerd worden kunnen we spreken over niet normale omstandigheden.

Wat zijn wezenlijke wijzigingen?

- Wijziging van reisdata
- Geannuleerde internationale vluchten, en er is geen gelijkwaardig alternatief op de voorziene reisdata
- Inreisbeperkingen (reisverbod opgelegd door de Belgische of de lokale overheid, gesloten landsgrenzen, quarantaineverplichting bij aankomst op de bestemming)
- Een belangrijke wijziging aan de geest van het reiscontract of aan de inhoud van de reis/activiteiten en er kan geen gelijkwaardig alternatief geboden worden

(b)

Ook dien je als reiziger rekening te houden met de informatie die reeds gekend is over je bestemming (lees: ‘maatregelen per bestemming’) en een mogelijke quarantaineverplichting en/of negatieve PCR test bij terugkeer in België vanuit een oranje/rode zone. Aangezien het hier gaat om reeds gekende informatie (die mogelijks nog een tijdje van kracht zal blijven) zullen dergelijke elementen geen reden zijn om het contract te verbreken.

Wanneer zullen wij jouw reis annuleren?

Het tijdstip van de annulatie is moeilijk in te schatten, al proberen we dit te doen uiterlijk 1 maand voor afreis. Na een annulatie van je afreis door Atacama wordt steeds de keuze gegeven tussen een terugbetaling of uitstel van de reis. De uiteindelijke beslissing of we je reis al dan niet annuleren gebeurt steeds in samenspraak met de lokale partners van de bestemming, gezien zij de beste positie hebben om alle aspecten objectief en op een professionele manier te evalueren, en om de concrete situatie ter plaatse correct in te schatten aan de hand van de meest recente informatie.

Uiteraard houden we steeds rekening met je persoonlijke situatie en is er voorafgaand overleg.

Atacama neemt zoveel mogelijk uit jouw handen, zodat de aanloop naar jouw reis zo comfortabel mogelijk verloopt.

Er zijn drie zaken die reizigers zelf moeten voorzien:

- Internationaal paspoort (moet geldig zijn tot 6 maanden na de retourdatum)
- Inentingen
- Gezondheidsverklaring en Engelstalig resultaat van een negatieve PCR-test: https://www.info-coronavirus.b... -->

Alle reizigers (vanaf 13 jaar) die vanuit en naar België reizen moeten een gezondheidsverklaring kunnen voorleggen. Als je hierin verklaart symptomen te hebben die eigen zijn aan Covid-19, word je niet toegelaten aan boord van het vliegtuig. Bij aankomst op de bestemming wordt steekproefsgewijs gevraagd om die gezondheidsverklaring voor te leggen. Ook de luchtvaartmaatschappij zelf kan je een vragenlijst laten invullen.

Heenreis naar je reisbestemming:

Een negatieve PCR-test en gezondheidsverklaring worden het meest gevraagd bij aankomst op de reisbestemming.

Per bestemming kunnen de eisen om reizigers toe te laten variëren.

De website van KLM (of airline) informeert je het beste over alle nodige documenten en maatregelen die in acht genomen moeten worden voor je reis, alsook bij retour naar België. Opgelet: om de juiste informatie af te lezen dien je steeds je boardings- & landingsluchthaven in te geven, en dus niet de transit luchthaven.

Terugkeren naar België:

Voor de terugkeer naar België zijn een negatieve PCR-test van max. 72 uur oud alsook een ingevuld Passenger Locator Form belangrijk.

Lees de informatie "Travelling from outside the EU or Shengen area": https://www.info-coronavirus.b...

We informeren je, enkele maanden voor afreis, over de geldende eisen van jouw bestemming.

De annulatieverzekering komt tussen als 'jij' ziek bent (al dan niet besmet met het virus) waardoor je niet aan boord van het vliegtuig wordt toegelaten en/of waardoor je de bestemming niet binnen geraakt. Opgelet: voor een actieve dekking moet de oorzaak om de reis te annuleren bij de verzekerde persoon liggen.

Pandemieën en een reisverbod worden uitgesloten bij reisverzekeringen. De verzekering komt dus niet tussen als je gezond bent maar de afreis niet kan plaatsvinden door een reisverbod. De touroperator neemt hier wel zijn verantwoordelijkheid op. Je krijgt de mogelijkheid om de reis te verplaatsen of een terugbetaling te vorderen.

Indien je een volwaardige reisbijstands- en annulatieverzekering hebt afgesloten, zijn er 2 elementen te onderscheiden.

Enerzijds heb je het luik bijstand, dat is steeds van toepassing en je kan hier beroep doen op de polis. Stel dat je ziek wordt en wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan komt de polis tussen voor de medische kosten.

Anderzijds is er het luik rond de waarborg 'onderbreking van de reis' (binnen de polis annulering). Dit deel zal niet gedekt zijn.
Stel dat je in quarantaine moet (omdat je reisgezel ziek geworden is) en dus niet naar huis kan, dan zal er geen tegemoetkoming zijn voor dit verlengd verblijf. De redenering hierachter is dat de verzekeraar het risico niet ten laste wil nemen om iemand langer op locatie te houden omdat hij/zij zelf besliste om, al dan niet tegen bepaalde (Corona) reisadviezen in, af te reizen. Laat staan die persoon naar huis te brengen en het risico naar huis te laten nemen.

De vereiste is steeds de verzekeraar contacteren, zoals bij elke andere bijstandsverlening.

Atacama is aangesloten bij het Garantiefonds. Dit houdt in dat je als reiziger geen financieel risico loopt. De coronacrisis brengt heel wat financiële moeilijkheden met zich mee, ook zeker in de reissector. Indien een faillissement zou dreigen bij Atacama, ben je echter volledig beschermd door onze aansluiting bij het Garantiefonds. Je kan dus zonder financiële zorgen je reis boeken.

Laatste: 8 september 2021

ECUADOR

1. Grenzen zijn open.
2. Ecuador binnenland: bij aankomst dient de reiziger (vanaf 2 jaar) een negatieve PCR-test van max 72 uur voor te leggen OF in het bezit te zijn van een inentingsbewijs waaruit blijkt dat hij of zij minstens 2 weken voor aankomst de volledige dosis van het Covid-19-vaccin heeft ontvangen. Sneltesten (met resultaat binnen 4 uur) zijn beschikbaar op de luchthavens van Quito en Guayaquil. Bovendien moet iedereen een Gezondheidsverklaring indienen, deze kan je downloaden op de volgende link: https://bit.ly/3mka9tl
3. Reizigers die bij aankomst in Ecuador COVID-19-symptomen vertonen (hoest, koorts, ongemak, reukverlies, smaakverlies, etc.) zullen onderzocht worden door gezondheidspersoneel van het Ministerie van Gezondheidszorg en eventueel een antigeentest moeten ondergaan op de luchthaven. Indien de test positief is, moet de reiziger 10 dagen in quarantaine gaan.
4. Geen quarantaineplicht bij een negatieve test of bewijs van vaccinatie (volledige dosis).
5. Reizigers die naar het Amazonewoud vliegen, dienen een negatieve PCR-test voor te leggen die niet ouder is dan 72 uur. Dit geldt niet voor mensen die reeds 2 weken volledig gevaccineerd zijn. Atacama helpt je bij eventuele aanpassingen die nodig zouden zijn in je programma.
6. Galapagoseilanden: alle passagiers ouder dan 2 jaar moeten een negatief resultaat voorleggen van een COVID-19 RT-PCR-test, die maximaal 72 uur voor het instappen is afgenomen, ongeacht of zij al dan niet volledig tegen COVID19 zijn gevaccineerd.
7. Terugkeer in België: voor landen buiten de EU geldt, behalve voor landen die op de EU-Whitelist staan, een negatieve PCR-test (max 72 uur) + verplichte quarantaine.
Updates Diplomatie.be: klik hier

De website van KLM informeert je over alle nodige documenten en maatregelen die vereist zijn voor vertrek / bij aankomst in Ecuador.

PERU

1. Grenzen zijn open.
2. Bij aankomst dient de reiziger (vanaf 12 jaar) volledig gevaccineerd te zijn.
Enkel wie niet volledig gevaccineerd is dient een een negatieve RT-PCR-test van max 72 uur voor te leggen in combinatie met een elektronische gezondheidsverklaring op eer. De negatieve antigeentest van max 24 uur wordt niet meer aanvaard.

3. Er is geen quarantaineplicht.
4. Voor binnenlandse vluchten in het land zijn geen voorafgaande tests vereist en zal de passagiers alleen worden gevraagd een beëdigde verklaring te ondertekenen waarin staat dat zij geen symptomen van COVID-19 hebben.
5. In bepaalde regio's, afh. van het waarschuwingsniveau, geldt een avondklok van 22u00 à 00u00 tot 4u00 en/of een gedeeltelijk transportverbod.
6. Terugkeer in België: voor landen buiten de EU geldt, behalve voor landen die op de EU-Whitelist staan, een negatieve PCR-test (max 72 uur) + verplichte quarantaine.

Updates Diplomatie.be: klik hier

De website van KLM informeert je over alle nodige documenten en maatregelen die vereist zijn voor vertrek / bij aankomst in Peru.

ARGENTINIE

1. Internationale grenzen zijn gesloten voor niet-residenten tot nader order.
2. De enige toegangspunten tot het land zijn de luchthaven Ezeiza, de luchthaven San Fernando, de luchthaven Jorge Newbery en de Buquebus-terminal in de haven van Buenos Aires aangezien de landgrenzen gesloten zijn.
3. Bij aankomst dient de reiziger een negatieve PCR-test van max 72 uur voor te leggen, samen met een beëdigde verklaring, een medische verzekering die Covid-19 dekt en een gezondheidsattest.
4. Bij aankomst wordt een nieuwe PCR-test afgenomen. Er geldt een quarantaineplicht van 7 dagen waarop de reiziger zich opnieuw laat testen op dag 7. Bij negatief resultaat kan de quarantaine afgerond worden.
5. Terugkeer in België: voor landen buiten de EU geldt, behalve voor landen die op de EU-Whitelist staan, een negatieve PCR-test (max 72 uur) + verplichte quarantaine.

Updates Diplomatie.be: klik hier

De website van KLM informeert je over alle nodige documenten en maatregelen die vereist zijn voor vertrek / bij aankomst in Argentinië.

CHILI

1. Internationale grenzen zijn gesloten voor niet-residenten tot nader order. Alle landgrenzen zijn gesloten.
2. Bij aankomst in Chili zal van alle reizigers op de luchthaven een PCR-test worden afgenomen. Daarnaast dient de reiziger een negatieve PCR-test van max 72 uur voor te leggen samen met een beëdigde gezondheidsverklaring en een medische verzekering die Covid-19 dekt.
3. Desondanks een negatieve test of vaccinatiebewijs is een quarantaine van 10 dagen verplicht. Na 5 dagen dient de reiziger een PCR-test te ondergaan en bij een negatief resultaat kan hij/zij de resterende quarantainedagen op een andere plaats naar keuze doorbrengen.
4. Er geldt een avondklok van 21u00 tot 5u00.
5. Terugkeer in België: voor landen buiten de EU geldt, behalve voor landen die op de EU-Whitelist staan, een negatieve PCR-test (max 72 uur) + verplichte quarantaine.

Updates Diplomatie.be: klik hier

De website van KLM informeert je over alle nodige documenten en maatregelen die vereist zijn voor vertrek / bij aankomst in Chili.

BOLIVIE

1. Internationale grenzen zijn geopend maar met een heel beperkt aantal vluchten vanuit Europa naar Bolivië.
2. Bij aankomst dient de reiziger (vanaf 5 jaar) een negatieve PCR-test van max 72 uur voor te leggen, samen met een uitgeprinte gezondheidsverklaring en een medische verzekering die Covid-19 dekt.
3. Er geldt een quarantaineplicht van 10 dagen waarop de reiziger zich opnieuw laat testen op dag 7.
4. Terugkeer in België: voor landen buiten de EU geldt, behalve voor landen die op de EU-Whitelist staan, een negatieve PCR-test (max 72 uur) + een verplichte quarantaine.

Updates Diplomatie.be: klik hier