Copyright

Atacama is enkele personen bijzondere dank verschuldigd voor het aangeleverde beeldmateriaal

ATACAMA VIDEO 

|

Film & muziek: © Karen De Meyer

Een extra  dank gaat naar Bart De Schoolmeester & Philip Wieme
voor het gebruik van hun beeldmateriaal

DANK AAN DE FOTOGRAFEN

|

Brent D’Hooge
Helen De Meyer
Carl De Meyer
Sandra Wink
Lucas M Bustamente
Paolo Petrignani
Paul Francisco Condori Vilca

Alle foto's zijn eigendom van de vermelde fotografen 
en mogen enkel gebruikt worden mits hun toestemming.

TEKSTEN

|

Helen De Meyer, Koen Lauwereyns & Lien De Ruyck. 

Reproductie onder welke vorm dan ook is enkel toegelaten 
mits schriftelijke toestemming van de auteur.