Copyright & Privacy verklaring

Atacama is enkele personen bijzondere dank verschuldigd voor het aangeleverde beeldmateriaal

Atacama homepagina teaser

Film & muziek: © Karen De Meyer

Een extra dank gaat naar Bart De Schoolmeester & Philip Wieme voor het gebruik van hun beeldmateriaal.


Teksten

Helen De Meyer, Koen Lauwereyns & Lien De Ruyck

Reproductie onder welke vorm dan ook is enkel toegelaten mits schriftelijke toestemming van de auteur.

Dank aan de fotografen

 • Brent D’Hooge
 • Helen De Meyer
 • Carl De Meyer
 • Sandra Wink
 • Lucas M Bustamente
 • Paolo Petrignani
 • Paul Francisco Condori Vilca
 • Rudy Mareel
 • Eric Colpaert

Alle foto's zijn eigendom van de vermelde fotografen en mogen enkel gebruikt worden mits hun toestemming.

Privacy verklaring & GDPR

Algemene informatie

De informatie die wij op onze website (www.atacama.be) aanbieden, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites bieden wij je enkel ter informatie aan. Atacama beheert die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid ervan. Aan de informatie op deze website kan je geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht. Stel je onjuistheden of gebreken vast in de informatie op onze sites, dan zouden wij het op prijs stellen dat je deze meldt.

Aansprakelijkheid

Atacama of zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.

Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Intellectuele eigendom

Je hebt het recht om de informatie op onze websites te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kan je rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van onze websites. Atacama behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Alle logo’s en afbeeldingen van merken en/of producten blijven eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie die wij op onze sites aanbieden, is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel wordt je persoonlijke informatie gevraagd. Dat kan het geval zijn als je via de contactpagina een vraag stelt of een reis reserveert, als je wil inschrijven op een nieuwsbrief of op een infomoment of andere diensten als deze ooit beschikbaar worden gemaakt.

Wij willen daarbij je persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van GDPR tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt tevens verder in dit document toegelicht.

Cookies

Onze sites maken in vele gevallen ook gebruik van zogenaamde “cookies”: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Deze informatie doet je bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen. Indien je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kunnen wij je geen correcte werking van deze website garanderen. Deze cookies worden vooral gebruikt voor het bijhouden van je sessie en je ervaring op onze website te stroomlijnen.

We gebruiken verschillende soorten cookies op de website van Atacama. Het gebruik van het type van cookies kan verschillen. Verder kan een cookie ook meerdere doeleinden hebben.

 • Analytische cookies: we gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites en apps (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…) met de bedoeling de inhoud van onze websites en apps te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites en apps te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze websites/apps doen we ook een beroep op Adobe Analytics, Google Analytics en Hotjar die daartoe eveneens gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen zowel anoniem als niet-anoniem zijn. Voor het gebruik van niet-anonieme cookies voor analysedoeleinden wordt voorafgaandelijk je toestemming gevraagd.
 • Advertentie-cookies: advertentie-cookies verzamelen informatie over je surfgedrag met als doel je reclame of inhoud aan te bieden die in je interessesfeer valt.
 • Cookies voor remarketing: de Atacama website gebruikt cookies die op basis van de pagina’s die je op deze website bezoekt, bijhouden voor welke producten of diensten je interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics, het Google Display Netwerk en DoubleClick) en van Facebook (Facebook, Instagram), kunnen we je op andere websites die deel uitmaken van deze advertentienetwerken advertenties tonen voor producten en diensten waar je mogelijk interesse voor hebt. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd.
 • Cookies voor inhoud van 3e partijen: naast de cookies die Atacama instelt wanneer je onze websites bezoekt, kunnen derden ook cookies instellen. Onze webpagina’s kunnen namelijk inhoud van derden bevatten, zoals video’s (Youtube), geluidsfragementen (Soundcloud),… nieuwscontent. Omdat je browser verbinding maakt met de webservers van die derden om die inhoud op te halen, kunnen die derde partijen hun eigen cookies op je apparaat instellen of lezen en kunnen zij informatie over je online activiteiten verzamelen via websites of online diensten.

Voor het gebruik van cookies voor advertentiedoeleinden wordt voorafgaandelijk je toestemming gevraagd. Je kan dus weigeren dat deze cookies op je toestel worden geplaatst door je cookie instellingen aan te passen via de cookie manager.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacyregeling aan te passen, mits de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

Wat is GDPR

GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese wetgeving over het beschermen van de persoonsgegevens, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is in alle Europese lidstaten. Zo is er de plicht van elke onderneming om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

Welke gegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij deze?

De door jou verstrekte

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens, inclusief postcode
 • vast- en/of mobiel telefoonnummer
 • e-mailadres(sen)
 • betalings- en factuurgegevens (bankgegevens en btw-nummers)

Om efficiënt met onze (potentiële) klanten of deze van onze verbonden vennootschappen samen te kunnen werken en onze diensten en producten te kunnen aanbieden, hebben wij een aantal persoonsgegevens van deze klanten nodig. Zo wordt bij het contact met ons gevraagd om je naam, telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Wij hebben deze informatie nodig om je te contacteren en offertes/facturen en bijkomende administratieve, commerciële en/of adviserende documenten op te sturen. Alsook om afspraken met je te kunnen maken om een voorstel uit te werken. Deze gegevens worden ons verstrekt via een formulier op de website, per mail of telefonisch. Alle communicatie die via onze website gebeurt, gebeurt geëncrypteerd zodat je gegevens veilig doorgezonden worden en tijdens het versturen onleesbaar zijn voor derden.

Tijdens je bezoek aan onze sites verzamelen wij in logbestanden op onze server informatie zoals de bezochte pagina’s, het IP-adres van je computer en het type browser dat je gebruikt. Wij verzamelen deze informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de site, dit om onze infrastructuur correct te kunnen inschalen zodat deze feilloos blijft werken. In geen geval worden je naam of adresgegevens gebruikt hiervoor.

We kunnen je gegevens gebruiken om je te informeren over bestaande en nieuwe producten, diensten, speciale acties of we kunnen je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden waarvan we geloven dat deze aansluiten bij jouw interesses.

Hoe bewaren wij je gegevens en hoe lang?

De gegevens zoals deze gevraagd worden door onze medewerkers worden in ons boekingssysteem Servico opgenomen. Het is vanuit Servico dat wij alle communicatie uitsturen. Voor historische en boekhoudkundige redenen worden deze gegevens behouden in Servico om aan de wettelijke en/of contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Op eenvoudig verzoek kunnen wij dan ook al je gegevens aanpassen en/of verwijderen indien je dit wenst en wettelijk toegelaten is. Je gegevens zijn in geen geval publiekelijk raadpleegbaar en zullen dit ook nooit worden.

Logbestanden op onze webservers worden bewaard op de server zelf en zijn beschermd. Zo is het niet mogelijk dat niet-geautoriseerde derden toegang kunnen krijgen tot deze informatie. Deze informatie wordt historisch bijgehouden om bezoekersaantallen te kunnen vergelijken met voorgaande periodes. Door deze vergelijking kunnen wij ook correct inschatten of onze servers moeten uitgebreid worden door verhoogde bezoekersaantallen.

Wie kan je persoonsgegevens zien en/of wie verkrijgt deze?

De toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot

 • de medewerkers die deze nodig hebben voor het invullen van bovenstaand doel. Zijnde medewerkers van NORDIC INFO BV, verbonden vennootschappen en eventueel aangestelde verwerkers;
 • de leveranciers die e-mailadres en/of telefoonnummer vragen om, indien nodig, contact op te kunnen nemen tijdens de reis;
 • de leveranciers die jouw e-mailadres nodig hebben om door jou gemaakte kosten ter plaatse alsnog af te rekenen, mocht dat bij het verlaten van de accommodatie/excursie niet gebeurd zijn.

Je gegevens worden ook in geen geval verkocht aan derden.

Wat zijn je rechten?

 • Je mag te allen tijde opvragen welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen
 • Je mag hier verbeteringen voor aanvragen
 • Je mag vragen om deze gegevens te verwijderen
 • Je mag weigeren om van ons rechtstreekse marketing te ontvangen
 • Je mag weigeren dat er automatische profilering gebeurt

Wat zijn onze plichten en hoe kan je ons bereiken?

Wij hebben bij een datalek, waarbij je gegevens zouden gecompromitteerd worden, een meldingsplicht. Wij zijn tevens verplicht om binnen de wettelijke termijn, gratis op elk verzoek van de klant te reageren m.b.t. de persoonsgegevens.

Je kan ons voor je vragen i.v.m. persoonsgegevens steeds bereiken via het contactformulier op onze website www.atacama.be.