Reisverzekeringen

Reisverzekeringen i.s.m Allianz Global Assistance

In de basisprijs van de reis is geen annulatie- en /of bijstandsverzekering inbegrepen. Indien je nog geen verzekering hebt kan je vrijblijvend een polis afsluiten bij Allianz Insurance via Atacama. Hieronder lichten we de mogelijkheden verder toe. We wensen er op te wijzen dat niet, of onvoldoende verzekerde passagiers, zelf volledig verantwoordelijk zijn voor evt. financiële gevolgen en problemen bij repatriëring en gevallen van overmacht (natuurrampen, stakingen, e.d). De gratis assistance aangeboden door de mutualiteiten is niet voldoende.

PolisPremie
Tijdelijke polis annulatie wereldwijd6,3% van de reissom
Tijdelijke polis bijstand wereldwijd €7 per pers. per dag
Jaarpolis Bijstand: Classic Protection (2+3)€289 per koppel / €319 per gezin (5)
Jaarpolis Bijstand + Annulatie: World Royal Protection (2+3)€739 per koppel / €799 per gezin (5)
 1. Premies en garantiebedragen zijn per persoon.
 2. Jaarpolissen kan je uitsluitend afsluiten op het moment van boeking.
 3. Jaarpolissen worden stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar tenzij één van de partijen zich er ten minste 3 maanden voor de vervaldag tegen verzet
 4. Enkel personen met domicilie in België of Luxemburg kunnen een verzekering afsluiten via Atacama. Indien u gedomicilieerd bent in het buitenland dient u de verzekering af te sluiten in het land van uw domicilie. Voor buurlanden is er een tolerantie mits u schriftelijk toestemming aangevraagd heeft.
 5. Onder gezin is te verstaan: Alle leden van één gezin die samen onder hetzelfde dak wonen; Niet inwonende kinderen en stiefkinderen, die nog fiscaal ten laste zijn; De meereizende minderjarige kleinkinderen van het gezin die niet onder hetzelfde dak wonen en waarvan de ouders zelf niet meereizen. Een gezin bestaat uit max. 7 personen

Indien u een eigen verzekering heeft, bent u zelf verplicht te verifiëren of deze de inhoud van de reis dekt. De gratis assistance aangeboden door de mutualiteiten is niet voldoende. Onze reizen kunnen indien gewenst betaald worden met kredietkaart (Visa & Mastercard) indien u daardoor een gratis annulatieverzekering kan bekomen.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie omtrent de formule die het beste aansluit bij uw noden. Stuur een mailtje naar info@atacama.be of bel ons op 0032 9 398 28 76.

Download hier de informatie omtrent jaarpolissen van Allianz

Download hier de informatie omtrent de tijdelijke polissen van Allianz

Patagonie Reizen Ecocamp Tdp13

World Royal Protection

Jaarpolis annulatie & bijstand

ANNULERINGSVERZEKERING

 • All Risk-dekking voor elke aantoonbare plotse en onverwachte reden die het u onmogelijk maakt te reizen, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden
 • 25% franchise voor een niet in de Algemene Voorwaarden vermelde reden
 • Tot € 3.500/persoon en max. € 14.000/polis per verzekeringsjaar
 • Tot 2 annuleringsdossiers per polis in één Verzekeringsjaar

COMPENSATIEREIS

 • Bij vroegtijdig onderbreken van een reis en vervroegde terugkeer wegens een medische reden, compensatiereis tot € 3.500 per persoon tot max. € 14.000 per polis/jaar

BIJSTAND PERSONEN

 • Onbeperkte medische kosten en repatriëringskosten bij ziekte, ongeval of overlijden - inclusief gemotoriseerde sporten
 • Medische nabehandelingskosten in BeLux tot € 6.250/persoon na ongeval in het buitenland
 • Opsporings- en reddingskosten tot € 15.000/persoon
 • Terugbetaling van geboekte sportactiviteiten en het gehuurde sportmateriaal, bij repatriëring of hospitalisatie
 • Inclusief ski-garanties
 • Verblijfsverlenging en upgrade verblijf op medisch voorschrift
 • Bijstand door een naaste in geval van hospitalisatie in het buitenland van een minderjarige of een alleenreizende
 • Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland om een dringende reden
 • Catastrofedekking: verlenging van verblijf ten gevolge van een natuurramp, terroristische aanslag of onaangekondigde staking tot 5 dagen en tot max. € 120/dag

BAGAGEVERZEKERING

 • Gedekt tot € 2.500/persoon in geval van schade of diefstal
 • Waardevolle voorwerpen incl. GSM, laptop en sportmateriaal tot € 1.250 per persoon
 • Eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte bagage tot € 625/persoon

KAPITAAL REISONGEVALLEN

 • Tot € 12.500/persoon in geval van blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval in het buitenland

BIJSTAND VOERTUIGEN in Europa (zonder leeftijsbeperking voertuig)

 • 2 voertuigen verzekerd
 • Pechhulp, sleping vanaf de woning
 • Caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd
 • Repatriëring van het voertuig, de passagiers, de bagage en de huisdieren
 • Extra hotelnachten in afwachting van herstelling ter plaatse
 • Vervangwagen (tot Cat.D): max. 5 dagen in België en max. 10 dagen in het buitenland

EVENT TICKET CANCELLATION

 • Ticket-annulering wereldwijd tot € 500 per persoon en tot € 2.000 per polis in één verzekeringsjaar

FIETSBIJSTAND IN EUROPA

 • Bijstand bij pech, diefstal en ongeval van eigen fiets(en)

AFKOOP FRANCHISE VOOR HUURAUTO EN MOTOR

 • Tot een maximumbedrag van € 2.000

Classic protection

Jaarpolis bijstand

BIJSTAND PERSONEN

 • Onbeperkte medische kosten en repatriëringskosten bij ziekte, ongeval of overlijden
 • Medische nabehandelingskosten in BeLux tot € 6.250/persoon na ongeval in het buitenland
 • Opsporings- en reddingskosten tot € 6.250/persoon
 • Terugbetaling van geboekte sportactiviteiten en het gehuurde sportmateriaal, bij repatriëring of hospitalisatie
 • Inclusief ski-garanties
 • Verblijfsverlenging of upgrade verblijf op medisch voorschrift
 • Bijstand door een naaste in geval van hospitalisatie in het buitenland van een minderjarige of een alleenreizende
 • Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland om dringende reden
 • Catastrofedekking: verlenging van verblijf ten gevolge van een natuurramp, terroristische aanslag of onaangekondigde staking tot 5 dagen tot max. € 120/dag

BAGAGEVERZEKERING

 • Gedekt tot € 2.000/persoon in geval van schade of diefstal
 • Waardevolle voorwerpen incl. GSM, laptop en sportmateriaal tot € 1.000 per persoon
 • Eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte bagage tot € 500/persoon

KAPITAAL REISONGEVALLEN

 • Tot € 12.500/persoon in geval van blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval in het buitenland